top of page

עצה לדרך!

בנוסף לתביעת פיצויים כנגד המעסיק ויתר המזיקים, לעובד שנפגע בעבודה שלל זכויות במוסד לביטוח לאומי ובין היתר, דמי פגיעה, שהם מעין "ימי מחלה" בתשלום למשך 90 ימים, וכן הזכות לשיקום תעסוקתי ועוד זכויות רבות.

נשמח לבחון עבורך את הזכויות המגיעות לך.

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

מקבלים טיפול רפואי ראשוני סמוך לתאונה. 

מפרטים בפני כל גורם רפואי את נסיבות האירוע וכי מדובר על פגיעה בעבודה.


מדווחים על התאונה למעסיק.


ממלאים טופס של המוסד לביטוח לאומי הנקרא- ב.ל 250 ושם מפרטים את נסיבות התאונה. על המעסיק חלה חובה חוקית לחתום על הטופס. 

הידעת?

פגיעה בעבודה הנה הגדרה רחבה של כל הנזקים הגופניים והנפשיים אשר עלולים להיגרם לעובד בזמן עבודתו וכתוצאה ממנה.


פגיעה בעבודה עשויה להיות תאונה פתאומית בעבודה, מחלת מקצוע שהתפתחה לאורך זמן,
מיקרוטראומה (צירוף של פגיעות זעירות שחוזרות על עצמן לאורך פרק זמן ממושך עד שמתפתחות לנזק ממשי, כדוגמת "טניס אלבו", ירידה בשמיעה, דלקות מפרקים, כאבי גב, פגיעה במיתרי הקול ועוד).

אירועי לב או מצוקה נפשית קשה גם הם יכולים במקרים מסוימים להיחשב כפגיעה בעבודה המזכה בפיצוי.

בגין כל אלה, העובד יכול להיות זכאי לתבוע את המעסיק וכל גורם נוסף שגרם לפגיעה.


במקרים רבים זכאי העובד לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי וכן מפוליסות תאונות אישיות. 

bottom of page