top of page

עצה לדרך!

תביעות רשלנות מקצועית הינן תביעות מורכבות הדורשות התמחות מיוחדת וידע מקצועי רב בתחום המקצועי שגרם לפגיעה. 

הניסיון הרב שיש לעו"ד מור יהודה
ולעו"ד מורין חזיז בתיקי רשלנות מקצועית של מהנדסי קונסטרוקציה, אדריכלים, בתי אבות, קבלנים [בניה ושיפוצים], מכונאים, מודדים, מהנדסי בטיחות, וועדות תכנון ובניה, מאמני כושר, ועוד בעלי מקצוע רבים מהווה יתרון משמעותי בניתוח המקרה והתיק ובבניית אסטרטגיית תביעה מתאימה. 


 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

יש לאסוף את כל מסמכי ההתקשרות עם בעל המקצוע לרבות הסכם/הזמנת עבודה, או כל התכתבות בדואר האלקטרוני או בSMS/וואטסאפ. 

צלמו ותעדו בכל דרך אפשרית את כל הנזקים שנגרמו לכם כתוצאה מהרשלנות המקצועית של בעל המקצוע עמו התקשרתם ושכתוצאה מעבודתו נגרמו נזקים מכל סוג שהוא.

ככל שכתוצאה מהתרשלות בעל המקצוע נגרם נזק גופני - יש לפנות בהקדם האפשרי לקבלת טיפול רפואי ולפרט את הנסיבות אשר הובילו לתאונה או לנזקים. 
 

ככל שכתוצאה מהתרשלות בעל המקצוע נגרם נזק לרכוש - נסו להבין את היקף הנזקים ודרכי שיקום הנזק, ופנו למשרדנו. 

הידעת?

לבעל מקצוע באשר הוא, חובות שונות, מקצועיות וחוקיות, הנוגעות לתחום עיסוקו שמטרתן למנוע ביצוע נזקים למקבל השירות או לצד כלשהו.  

כך למשל על מהנדס שמתכנן גשר לתכנן אותו באופן יציב שלא יגרום לקריסתו שעלולה להביא לפגיעות ברכוש ובנפש.  

על אותו משקל, על מאמן כושר לאמן את מתאמניו באופן מקצועי כך שלא ייגרם להם נזק כאשר יבצעו תרגיל מסוים. 

לכל בעל מקצוע, באשר הוא, חובות כלליות וספציפיות הנוגעות לתחום עיסוקו שמטרתן לא רק לספק תוצאה מקצועית וטובה אלא כדי להגיע אליה באופן הבטוח ביותר.  
 

bottom of page