top of page

עצה לדרך!

לא רק פרסום כתוב מהווה לשון הרע ולעתים גם מעשה עלול להיחשב ככזה. 

 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

מתעדים את אופן פרסום הדברים, בין אם האמירה או המעשה הפוגעני פורסם באינטרנט, בעיתון, בקבוצת ווטסאפ או בכל רשת חברתית ומתעדים גם את התגובות לאותו פרסום פוגעני. 

אם המקרה ארע בפומבי, דאגו לקבל שמות של עדים לפגיעה בשמכם. 

הידעת?

פגיעה בשמו הטוב של אדם באופן פומבי מהווה עילת תביעה בגין לשון הרע. 

פרסום שלילי או התנהגות כלפי אדם הגורמת להשפלתו ברבים, עלולים להיחשב כלשון הרע ולזכות את הנפגע בפיצוי.

החוק מעניק לנפגע אפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, במקרים מסוימים עצם הפרסום או לשון הרע לכשעצמם מזכים בפיצוי, גם אם לא הוכח כי נגרם נזק כתוצאה מהפרסום הפוגעני. 


 

bottom of page