top of page

עצה לדרך!

בתביעות נזיקין בכלל ובתביעות נזקי רכוש בפרט, לעתים יש מספר גורמים מהם ניתן לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו. 

לאדם או גוף מסחרי שסבל מנזק רכוש, יש חובה חוקית להקטנת נזקיו ואי קיום עלול לפגוע בתביעתו או בזכותו לקבל פיצוי.

לכן, בכל מקרה שבו נגרם נזק לרכוש או נזק ממוני, מומלץ להתייעץ עם עו"ד ממשרדנו בהקדם האפשרי ולבנות ביחד את דרך הפעולה הנכונה כבר מהשלבים הראשונים. 

זכרו כי לעתים, לבניית אסטרטגיית ניהול תיק מראשיתו, יש השפעה חשובה על תוצאותיו.

 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

יש לתעד את הנזקים בצילום ובוידאו. 


יש לדווח לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח, ככל שישנו ביטוח המכסה את הרכוש הניזוק (כגון רכב, דירה, עסק, משק וכיו"ב), בהקדם האפשרי.

יש לרכז את כל הקבלות של רכישת המוצר, מסמכי שיקום הנזקים וקבלות על תיקונים שבוצעו. 

הידעת?

מקובל לחשוב שנזקים לרכוש 
הם בלתי צפויים ורבים מתייחסים אליהם כגזירת גורל, בין אם מדובר בשריפה, הצפה, פריצה, גניבה, קלקול והרס של מיכשור חשמלי או של רכוש מסוגים אחרים, פגיעה בבעלי חיים, ליקויי בניה או נזקים לרכב.  


יחד עם זאת, במקרים רבים, ישנו גורם שאלמלא התנהגותו, הנזק לא היה נגרם. 

במקרה כזה, יש לבחון את מהות הנזק ולבחון את השתלשלות האירועים שקדמה לו. 

במקביל, יש לבחון את גובה הנזק ועלויות שיקום הנזקים, ככל שהדבר מתאפשר. 
 כן יש לבחון את ההפסדים המשניים, למשל: הוצאות שכירות, רכב חלופי, אבדן שכר, עוגמת נפש ועוד. 


bottom of page