top of page

עצה לדרך!

במקרים בהם אדם או חברה מוצאים עצמם מתמודדים עם חברת ביטוח חשוב במיוחד שהליווי והייעוץ המשפטי ייעשה על ידי עו"ד המתמחה בתחום הנזיקין בכלל ודיני הביטוח בפרט

בעת ניהול התיק יש להביא בחשבון סיכונים שונים, קל וחומר כאשר במקרה של דחיית הכיסוי על ידי חברת הביטוח, עלויות ניהול התיק עלולות "ליפול על כתפיו" של הנתבע חסר הביטוח.


לעו"ד מור יהודה ועו"ד מורין חזיז, יוצאות משרדי נתבעים מובילים, ניסיון רב שנים והבנה עמוקה בייצוג נתבעים וניהול תיקים בתחום הנזיקין והביטוח.

 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

אם מדובר במקרה בו חברת הביטוח מתנערת ממתן כיסוי ביטוחי יש לאתר את כל מסמכי הפוליסה הרלוונטית לרבות הצעת הביטוח ולשמור את כל ההתכתבויות עם חברת הביטוח ועם סוכן הביטוח. 

 

 

 

הידעת?

פוליסות הביטוח נועדו להוות 'רשת בטחון' במקרים שבו אדם או גוף מסחרי נתבע בגין נזקים שגרם לאחר.

ואולם, בשל מגוון סיבות שחלקן נובעות מהליך החיתום [השלב שבו חברת הביטוח בוחנת את תנאי הפוליסה ותמחורה] 
וחלקן נעוצות בנימוקים מהותיים או טכניים כגון
חריגים בפוליסה או תוקפה, חברת הביטוח עלולה לדחות כיסוי ביטוחי ולשמוט את הקרקע היציבה מתחת לרגליים.  

ישנם גם מקרים בהם הנתבע מגלה רק לאחר קרות הנזק או רק לאחר שהוגשה נגדו תביעה, כי היה עליו לערוך ביטוח מתאים שלא נערך, או מצב שבו הכיסוי הביטוחי לא חודש.

בין אם דחיית הכיסוי מוצדקת ובין אם לא, מומלץ לבחון את המערך הביטוחי ולגבש עמדה האם יש מקום לפעול כנגד חברת הביטוח. 

משרדנו מעניק ייצוג והגנה לנתבעים שמצאו עצמם ללא ביטוח.

bottom of page